Aktivitetskalender

 Juni


29    Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

Juli

6 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

13 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

20 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

27 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

Augusti

3 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

10 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

17 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

24 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

29-30 Släktforskardagarna i Nyköping

31 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

September

1 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 14–17

2 Släktforskarhjälp på biblioteket i Falkenberg 15–19

6 Släktforskarhjälp på biblioteket i Kungsbacka 11–14

7 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

14 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

15 Släktforskarhjälp på biblioteket i Onsala 11–13

20 Föreläsning på biblioteket i Kungsbacka

21 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

22 Föreläsning på biblioteket i Falkenberg

24 Föreläsning på Vuxenskolan i Hyltebruk

28 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

29 Släktforskarhjälp på biblioteket i Onsala 11–13

6    Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

13  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

20  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

27  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

Augusti

3    Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

10  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

17  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

24  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

29-30 Släktforskardagarna i Nyköping

31  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

September

1    Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 14–17

2    Släktforskarhjälp på biblioteket i Falkenberg 15–19

6    Släktforskarhjälp på biblioteket i Kungsbacka 11–14

7    Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

14  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

15  Släktforskarhjälp på biblioteket i Onsala 11–13

20  Föreläsning på biblioteket i Kungsbacka

21  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

22  Föreläsning på biblioteket i Falkenberg

24  Föreläsning på Vuxenskolan i Hyltebruk

28  Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

29  Släktforskarhjälp på biblioteket i Onsala 11–13

Annonser