Vår nya webbtjänst för våra medlemmar Hallands Befolkning

Hallands befolkning

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Besök sidan.

logga släktforskardagarna FINAL RGB

ssff

Aktivitetskalender

Juni

Föreningslokalen stängd pga renovering


5 Släktforskarhjälp på biblioteket i Falkenberg 15–19


11  Föreningslokalen stängd pga renovering


18  Föreningslokalen stängd pga renovering


25  Föreningslokalen stäcpga renovering


Juli


2 Stängt 

9 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


16 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


23 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


30 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

Augusti


6 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


13 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


20 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


27 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

September


1-2 Släktforskardagarna i Växjö


3 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


4 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 14–17


4 Släktforskarhjälp på biblioteket i Falkenberg 15–19


8 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 11–14


10 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


15 Släktforskarhjälp på biblioteket i Varberg 10–13


17 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


18 Släktforskarhjälp på biblioteket i Onsala 11–13


20  DNA-café


23 Släktforskarhjälp på biblioteket i Kungsbacka 11–14


24 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


25  Släktforskning i andra delar av Sverige – Dalarna


29 Släktforskarhjälp på biblioteket i Varberg 10–13

 

Annonser

Socknarna blir kvar

En kompromiss gör att socknarna kommer att finnas kvar i folkbokföringen även i framtiden. Det blev inte så illa som vi befarade. Uttalandet vid fjolårets stämma med Sveriges släktforskarförbund hade kanske effekt! Efter en storm av protester från många olika delar av samhället, med Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund i spetsen, backade Finansdepartementet i frågan om vi även i framtiden ska folkbokföras i socknar. Visserligen kommer vi framöver att folkbokföras i kommun, men dessutom kommer man att registrera vilket distrikt man föds i.

I sin proposition skriver regeringen:
"Av såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och forskningsändamål är det dock viktigt a bevara församlingsindelningen från den tid indelningen var stabil. Därför föreslår regeringen att en nyindelning, "distrikt", införs. Distrikten ska motsvara församlingsindelningen den 31 december 1999. Folkbokföring ska inte ske på distrikt, men distriktstillhörighet kommer att registreras på individnivå i folkbokföringsdatabasen."

Gläds över engagemanget
Vi i förbundet är försiktigt nöjda. Sockenbegreppet har funnits i Sverige under lång tid och vi hoppas att tillämpningen av distrikt i folkbokföringen kommer att göra att forskare i framtiden har lika goda möjligheter att finna vad de söker. Släktforskarförbundet är mycket tacksamma för allt engagemang som har väckts. Det har varit allt från insändare, upprop på nätet, protestlistor och motioner i riksdagen och det har uppenbarligen gjort intryck.
Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2016. När det här skrivs har riksdagen inte behandlat förslaget. Det planeras ske den 29 maj. Förbundet planerar att i juni träffa Lantmäteriet för att diskutera hur vi kan hjälpa till med att genomföra den nya sockenindelningen. Man kan kanske tänka sig att ett distrikt kan heta till exempel "Borgsjö socken"?
/KARL-INGVAR ÅNGSTRÖM - saxat från Angeläget nr 1/2013/