logga släktforskardagarna FINAL RGB

ssff

Aktivitetskalender

Mars


4 Släktforskarhjälp på biblioteket i Varberg 10–13


6 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


7 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 14–17


7 Släktforskarhjälp på biblioteket i Falkenberg 15–19


11 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 11–14


12 Släktforskarhjälp på biblioteket i Kungsbacka 11–14


13 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


18 Släktforskningens dag


18 Släktforskarhjälp på biblioteket i Varberg 10–16


20 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


21 Släktforskarhjälp på biblioteket i Onsala 11–13


25 Årsmöte

 

25 Släktforskarhjälp på biblioteket i Kullavik 11-13


27 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

April

 

1 Släktforskarhjälp på biblioteket i Varberg 10–13

 

3 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

4 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 14–17

 

4 Släktforskarhjälp på biblioteket i Falkenberg 15–19

 

8 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 11–14

 

9 Släktforskarhjälp på biblioteket i Kungsbacka 11–14

 

10 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

15 GLAD PÅSK!

 

17 Annandag påsk. Stängt i föreningslokalen

 

18 Släktforskarhjälp på biblioteket i Onsala 11–13

 

22 Släktforskarhjälp på biblioteket i Kullavik 11–13

 

24 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

Maj


1 Helgdag, stängt i föreningslokalen


2 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 14–17


2 Släktforskarhjälp på biblioteket i Falkenberg 15–19


8 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14


13 Släktforskarhjälp på biblioteket i Halmstad 11–14

 

15 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

22 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

 

29 Måndagsöppet i lokalen 14–18.30, självstudier 10–14

Annonser

Socknarna blir kvar

En kompromiss gör att socknarna kommer att finnas kvar i folkbokföringen även i framtiden. Det blev inte så illa som vi befarade. Uttalandet vid fjolårets stämma med Sveriges släktforskarförbund hade kanske effekt! Efter en storm av protester från många olika delar av samhället, med Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund i spetsen, backade Finansdepartementet i frågan om vi även i framtiden ska folkbokföras i socknar. Visserligen kommer vi framöver att folkbokföras i kommun, men dessutom kommer man att registrera vilket distrikt man föds i.

I sin proposition skriver regeringen:
"Av såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och forskningsändamål är det dock viktigt a bevara församlingsindelningen från den tid indelningen var stabil. Därför föreslår regeringen att en nyindelning, "distrikt", införs. Distrikten ska motsvara församlingsindelningen den 31 december 1999. Folkbokföring ska inte ske på distrikt, men distriktstillhörighet kommer att registreras på individnivå i folkbokföringsdatabasen."

Gläds över engagemanget
Vi i förbundet är försiktigt nöjda. Sockenbegreppet har funnits i Sverige under lång tid och vi hoppas att tillämpningen av distrikt i folkbokföringen kommer att göra att forskare i framtiden har lika goda möjligheter att finna vad de söker. Släktforskarförbundet är mycket tacksamma för allt engagemang som har väckts. Det har varit allt från insändare, upprop på nätet, protestlistor och motioner i riksdagen och det har uppenbarligen gjort intryck.
Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2016. När det här skrivs har riksdagen inte behandlat förslaget. Det planeras ske den 29 maj. Förbundet planerar att i juni träffa Lantmäteriet för att diskutera hur vi kan hjälpa till med att genomföra den nya sockenindelningen. Man kan kanske tänka sig att ett distrikt kan heta till exempel "Borgsjö socken"?
/KARL-INGVAR ÅNGSTRÖM - saxat från Angeläget nr 1/2013/