Hallands Släktforskarförening

2009 36 1bHallands Släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1982. Föreningen är verksam för släktforskare i Halland och för dem som arbetar med halländska källmaterial. De ca 1100 medlemmarna är spridda över hela landet, några medlemmar finner vi också i Danmark, USA och Kanada. Hallands Släktforskarforening, tidigare Hallands Genealogiska Förening, är medlem i Sveriges Släktforskarforbund.

 Bli medlem
Betala in 200 kr på vårt plusgiro 88 72 08-7
Ange namn, adress, tel.nr. och e-post-adress
Märk inbetalningen med "ny medlem"

 

Föreningens verksamhetsidé

 • att utveckla halländsk släktforskning
 • att sprida kunskap om och skapa intresse for släktforskning
 • att bidra till att bevara det halländska kulturarvet i bild och skrift

Föreningen vill

 • förbättra villkoren for släktforskning genom att göra släktforskarnas källmaterial mer tillgängligt genom avskrifter, register etc. och verka for goda forskningsmöjligheter i berörda institutioner
 • samarbeta med biblioteken så att de kan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för släktforskama
 • ge möjlighet till erfarenhetsutbyte släktforskare emellan genom olika arrangemang t.ex. anbytarträffar
 • aktivt verka for att lokal verksamhet finns inom varje kommun i Halland

Medlemserbjudande

 • föreningslokal i Halmstad med tillgång till bok- och tidningsarkiv, inlämnade släktutredningar och en del avskrivna kyrkoböcker
 • sex datorer innehållande föreningens databas med digitalfotograferat material för hela Halland. Det finns även abonnemang på Genline, SVAR, AD OnLine och Ancestry samt ett stort antal sökbara cd-skivor såsom Sveriges dödbok, Sveriges befolkning med flera. Glöm inte att boka dator.
 • boken 50 halländska antavlor, inbunden 424 sidor
 • medlemstidningen Hallandsfarares Information med fyra nummer/år innehållande intressanta artiklar rörande halländsk forskning, antavlor, bokrecensioner, efterlysningar n efterlysningar m m
 • föreningens hemsida med aktuell information, tips, aktiviteter, källor, antavlor, artiklar och länkar m m
 • anbytarträffar på olika platser i Halland
 • textläsning i grupper, läsa och tolka 1600- och 1700-tals 1700-talstexter
 • samåkning till något av landsarkiven i Lund, Göteborg eller Vadstena och till Sveriges Släktforskarförbunds årliga stämma

 

 

Föreningen erbjuder också medlemmarna möjlighet att utforska halländska källor; tusen olika cd med digitalfotograferat material att välja bland:

 • Kyrkoböcker 1688-1934, mantalslängder 1674-1820, passjournaler 1802-1839, båtsmansrullor 1721-1781, lysningssedlar 1733-1748, dansktiden länsräkenskaper m m
 • Ledningsböcker - kartor 1820-1930, fånglistor 1802-1839, Gods och Gårdar 1939, 1945/46,1948 och 1964
 • Hallands befolkning - sökbar cd med vigselregister 1688-1860
 • Bouppteckningsregister - sökbar cd for hela Halland med 139500 namn
 • Hallands Båtsmän - sökbar cd med 5660 registrerade båtsmän

Föreningens stadgar

För den ideella föreningen, Hallands Släktforskarförening. Föreningen är bildad den 21 april 1982. Föreningens stadgar är omarbetade och fastställda 1998.

Läs mer: Föreningens stadgar

biblio

Bokförvärv, gåvor och inköp

Under 2012 fick föreningen som vanlig en hel del gåvor och inköp, se länk. Alla nyförvärv finns i föreningslokalen.

Bokforvarv2012