Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Gravstensinventerare på utflykt

2018-06-10
Vad gör en gravstensinventerare på utflykt om det finns lite ledig tid?  
Om det ligger en kyrka i närheten, blir det med stor sannolikhet ett besök där.
Siv Bergenek besökte Skarhults kyrkogård.

Skarhults kyrka 1

Skarhults kyrka från 1100-talet.

Så blev det den 31 maj 2018 då jag var en av deltagarna i bussutflykten till Skarhults slott. I anslutning till slottet ligger Skarhults lilla fina medeltida kyrka med omgivande kyrkogård. Där fanns den vanliga blandningen av äldre och nyare gravstenar. Flera tidigare ägare till Skarhults slott ligger begravda där liksom tidigare anställda på slottet.

Nio av gravstenarna finns nu registrerade i Gravstensinventeringen, gå in på grav.genealogi.se

Text & foto: Siv Bergenek.

SKA Werner C Schwerin 1
Werner von Schwerins gravsten. Werner von Schwerin var ägare till slottet 1880 – 1922.

 

 SKA Sigurd Persson

En av de nyare gravstenarna – Lantbrukare Sigurd Persson med hustru Margit.