Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Publicerad halländsk forskning

70 Rut på bänk på GalgbergetHär kommer vi lägga ut halländsk forskning i fyra kategorier:

 

Halländsk antavlor

Längre antavlor publicerade i föreningens medlemsblad Hallandsfarares Information under samlingsnamnet Halländsk antavla.

 

Övriga antavlor

Kortare antavlor från medlemsbladet och andra antavlor som berör Halland.

 

Artiklar

Informativa artiklar om släktforskning och släktforskningsresultat.

 

Sockenutredningar

Artiklar rörande socknar i Halland, publicerade i Hallandsfarares Information.