Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Båtsman från Halland träl i Algeriet

av Lars J A Larsson,  Borlänge


I september 1725 var förre båtsmannen Lars Hansson från Backa i Värö på ett holländskt skepp, som uppbringades av pirater. Han fördes till Algeriet, där han såldes som träl.

Tragisk händelse vid bröllop

av Sven-Arne Svensson, Kungsbacka

 

13 maj 1750 var det bröllop i Strättebo i Gunnarps socken. Dottern i gården Britta Jacobsdotter gifte sig med Måns Knutsson från grannbyn Barslida i Gryteryds socken (F). I samband med detta bröllop inträffade följande händelse, som den finns beskriven i Södra Hestras (F) begravningsbok:

Straff i gångna tider

av Ingemar Rosengren

 

Referat av ett intressant föredrag

Vid vår förenings höstmöte nyligen höll Ulf Andersson, arkivarie vid Landsarkivet i Göteborg, ett föredrag betitlat Straff i gångna tider. Ser man det i stort handlade det om olika straffformer, i synnerhet kroppsstraff och dödsstraff, och deras beroende av samhällsutvecklingen från äldsta tid till slutet av 1800-talet.

Skulder från Trettioåriga kriget tog 300 år att återbetala

av Charlotte Lindgren

 

Några av oss, som söker i de halländska arkivalierna, har kanske stött på "det Tripska godset" och undrat vad som egentligen menas med det.

 

Under Trettioåriga kriget blev Gustaf II Adolf och de, som fortsatte kriget efter hans död 1632, tvungna att värva utländska soldater. Rotesoldaterna, som inte var värvade, kunde nog gå med utan att få ut sin sold. Annat var det med de värvade. De kunde möjligen gå med utan betalning, om de fick ta del i plundringen av någon rik stad eller bygd. Någon har skrivit, att krig har aldrig slutat på grund av brist på soldater utan i brist på pengar.

 

Sverige var ett fattigt land och kunde inte bära denna stora börda, utan måste låna pengar. De främsta långivarna var den holländske köpmannen Adrian Trip - måg till Lois De Geer - samt den tyske adelsmannen Daniel Schlegel.

Skattelängder i Halland

av Sven Johansson, Halmstad