Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Det fanns många sorters båtsmän

av Lars J A Larsson

 

Jag har nu under 1 1/2 år dagligen arbetat med båtsmän. Undan för undan har jag insett att begreppet båtsman är mycket mera komplext än vad ingressen antyder. Jag skall här försöka beskriva den vetskap som jag kommit fram till.

Att rekonstruera försvunna kyrkoböcker och luckor i dem

av Sperling Bengtsson, Särdal

 

Det har "alltid" funnits tankar om hur luckor i försvunna kyrkböcker (födda, vigda, döda) kan fyllas. Det har stupat på hur oöverskådliga källorna till detta är. Idag finns möjligheter att förverkliga denna dröm.

Stöldliga i Halland

av Ingemar Rosengren

 

Under nästan hela året 1857 och ett gott stycke in på 1858 härjade en stöldliga i Himle och Faurås härader. Mer eller mindre allvarligt inblandade var åtminstone ett 20-tal personer av båda könen och brottstillfällena var minst lika många. Ligans medlemmar tycks ha deltagit i de olika stölderna i olika kombinationer, vanligen bestående av bara några få personer. Åtskilliga medlemmar gjorde sig också skyldiga till häleri.

Falkenbergare i Australien

av Klas-Göran Stehn Falkenberg

 

Med det här lilla bidraget med anledning av emigrantåret har jag två syften. Dels vill jag berätta lite om mina "nya" släktingar i Australien, dels vill jag visa att man ibland kan finna sina "okända" släktingar på ett lite annorlunda sätt. Den minnesgode kan kanske erinra sig att jag en gång berättade om en resa till Småland i sökandet efter min farmors farfar, Petter Löfgrens, rötter. (Hallandsfarares Information Nr 17, 1991 sid. 4-5)

Ett hädelsebrott

av Ingemar Rosengren

 

En dag i slutet av februari 1740 var min mormors farfars mormors morfar Börge Larsson med två hästar och släde på väg från Varbergs stad till sin gård i Knutsböke, Rolfstorps socken.