Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Domboken hjälper till att reda ut släktförbindelser

av Georg Bellviken

 

Våra domböcker innehåller mycket intressant för en släktforskare. Om man än inte får fram så många anfäder, kan man i stället få reda på mycket om folks vardagsliv, om sättet att leva och bo, om vidskepelse och trosföreställningar. Vid gårdsköp kan man ibland få fram intressanta namn, och i samband med arvshistorier kan man, om man har tur, få fram flera släktled.

Något om legostadgan

av Ingemar Rosengren

 

I det svenska bondesamhälle i vilket de allra flesta av oss har så många och starka rötter, hade legostadgan - även kallad tjänstehjonstadgan - stor betydelse. Denna stadga var en samling bestämmelser som reglerade förhållandet mellan arbetsgivare och anställd, företrädesvis på landsbygden. Den äldsta legostadgan utfärdades år 1664 och ändrades och utökades därefter ett flertal gånger. Den sista versionen fastställdes 1833 och gällde i tillämpliga delar ända till 1926.

En upprörande tafla ur de fattigas lif

av Sven-Arne Svensson

 

Detta var rubriken på en artikel i tidningen Nordhalland Vestkusten (NHV) 1893 i samband med att en hemmansägare i Drängsereds socken i Halland ställdes inför rätta, misstänkt för att ha misshandlat fattighjonet Gabriel Svensson till döds. "Målet kastar en mörk slagskugga öfwer det system, efter hwilket fattigvården utgöres inom flere af wåra landskommuner, det s.k. bortauktioneringssystemet".

En ögonundersökning i Faurås häradsrätt

av Ingemar Rosengren 

 

Vid hösttinget 1735 efterfrågade häradsrätten orsaken till att drängen Jöns Sörensson aldrig betalat några

mantalspengar. Nämnden och den närvarande allmänheten betygade då, att han varje gång han därtill varit skyldig

infunnit sig vid mantalsskrivningen, och varje gång blivit befriad från att betala, emedan han inte bara har fel på

synen utan också led av "krampesjukan" (epilepsi?).