Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Mårtensdöttrarna

av Ingemar Rosengren

 

I smålandssocknen Södra Hestra bodde i slutet av 1700- och början av 1800-talet soldaten Mårten Lind och hans hustru Lucia Jönsdotter. De hade en son som dog samma år han föddes och inte mindre än 6 döttrar. En märkvärdighet med dessa är att alla utom en blev bosatta i Rolfstorp och grannsocknarna Skällinge och Grimeton, som ligger i Halland ca 5 mil fågelvägen från födelsesocknen. Den som inte flyttade hette Johanna och var född 1791. Hennes systrar följer här i åldersordning.

Lite om vår äldre brännvinslagstiftning

av Ingemar Rosengren

 

Sedan länge har jag klart för mig att det bland mina förfäder finns ett par personer som förbrutit sig mot vissa paragrafer i den lagstiftning, som reglerade bruket av brända och destillerade drycker - en hembrännare och en lönnkrögare om sanningen ska fram. Jag skäms inte ett dugg över detta, särskilt som jag vet att jag i ifrågavarande avseende inte alls är något unikum. De paragrafer som reglerade tillverkning och försäljning av starka drycker var åtminstone under vissa perioder många och svårbegripliga och ändrades ofta. Dessutom hade de dåligt stöd i vanligt folks rättsmedvetande. Så att brotten mot brännvinslagarna i äldre tider var legio, är inte att undra på.

Jon i Slätthult

av Lars Larsson, Borlänge

 

För mer än 30 år sedan läste jag August Bondessons bok "Skollärare Cronschoughs memoarer". Nyligen har namnet August Bondesson och hans bok "Jon i Slätthult" dykt upp några gånger. Då vaknade nyfikenheten, så jag beställde boken på biblioteket. Den måste lånas från Stockholms Stadsbibliotek, då den inte fanns på biblioteket här i Borlänge. Det visade sig vara en bok i litet format med 174 sidor. Den var indelad i tre delar, varav en del om 32 sidor var berättelsen om "Jon i Slätthult". Jag var rädd att gammalstavningen och de dialektala uttrycken skulle göra den svårläst. Men boken var mycket rikligt försedd med fotnoter, som förklarade de dialektala uttrycken, och i övrigt lättläst. Den handlar om Jons frieri och bröllop i Holmelia i Drängsered socken och därefter om hans söners eskapader. Boken utkom 1880, men skildrar enligt författaren första hälften av 1800-talet.

Halländska emigrantöden

av Charlotte Lindgren, Falkenberg

 

Prärieblomman

För några år sedan fick min man några böcker, som tillhört en släkting bosatt i USA. Alla var på svenska. Efter två generationer fanns det inte längre någon, som kunde läsa dem. Bland dessa böcker fanns "Prärieblomman, kalender för 1906". Den innehåller intressanta artiklar av och om svensk-amerikaner, dikter, en levnadsteckning av C.J.L.Almquist, Kolonien Vasa i Minnesota, ett femtioårsminne och mycket annat. I slutet av boken, som är på 300 sidor, finns dödsrunor över ett 20-tal emigranter. Vid närmare studier av dessa visade det sig att två kom från Halland, C.J. Chilberg och Eric Knutson. Den förre utvandrade redan 1846 från södra Halland och om den senare, kan man läsa, att han var född i Fyllinge, Halland, den 28 dec. 1852. Till varje dödsruna finns en bild och jag tror att det var bilden på Chilberg med hans tunna rufsiga skägg och intelligenta blick, som fick mig att välja honom. Spännande är ju också hans tidiga utflyttning.

Drunkningsolyckan i Krogsered

Av Sven-Arne Svensson i Kungsbacka

 

En dramatiska händelsen när Anders Eliasson från Skogsgärde drunknade i Ljungsjön i Krogsered finns beskriven i "Krogsered - en liten hallandssocken och dess historia" av Sven H. Schough utgiven 1959. Han återger "reportaget" i dödboken (sägs vara gjort av prosten Per Södervall) och berättar sedan följande, som det säkert talats om i bygden under många år (en felskrivning har gjort att Schoug kallar Anders Eliasson för Elias Hansson):