Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Hallands båtsmän

cdbatsmen

 

 

Hallands Båtsmän - sökbar CD
På denna CD finns alla halländska rotebåtsmän registrerade, med de uppgifter som finns i generalmönstringsrullorna.

 

Dessutom finns många andra typer av båtsmän registrerade, t. ex. stadsbåtsmän, enrolleringsbåtsmän, extra roteringsbåtsmän, fördubblings- och förstärkningskarlar.

 

Läs mer och beställ eBokhandel

Båtsmannen som rymde

 

Avsikten med denna uppsats är att utifrån ett enstaka exempel, båtsmannen nr 99 Oskar Emanuel Knall SKÄRSTRÖM i Södra Hallands Båtsmanskompani, peka på arkivmaterialets enorma möjligheter.

Avskrift av Rotebok från år 1824

 Största delen av en Rotebok i original finns bevarad av Tvååkers hembygsförening, denna avskrift är en avskrift av roteboken i Tvååker. Roteböckerna fastställdes länsvis, det fanns inga gemensamma bestämmelser för hela riket men de var i långa stycken likalydande. 1739 års kontrakt gällde fortfarande år 1854 som grund för reglerna i Halland enligt uppgift från Arkivarie Per Frohnert på Krigsarkivet i Stockholm.

Båtsman från Halland träl i Algeriet

I september 1725 var förre båtsmannen Lars Hansson från Backa i Värö på ett holländskt skepp, som uppbringades av pirater. Han fördes till Algeriet, där han såldes som träl.

 

ur HallandsFarares Information nr 59 mars 2003

Exempel på Båtsmanskontrakt


Den 2/6 1828 antogs torparen Anders Swensson Bökman, född 26/2 1800 i Grenalt i Enslövs socken, då 28 år gammal, som båtsman för Rote Nr 101 i Enslövs socken.

Det fanns många sorters båtsmän

Jag har nu under 1 1/2 år dagligen arbetat med båtsmän. Undan för undan har jag insett att begreppet båtsman är mycket mera komplext än vad ingressen antyder. Jag skall här försöka beskriva den vetskap som jag kommit fram till.

 Ur Hallandsfarares information Nr 59, mars 2003