Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Antavla för Anna Löndahl

 

Proband

1. Anna Löndahl, f 1880 i Munkagård, Morup. Gift med Carl Bennedich.

Generation I

2. Frans August Löndahl, kronolänsman, f 1833 i Sandsjö?

3. Hedvig Eusebia Ratzki, f 1/11 1833 i Lundby O

 

Generation II

6. Tiburtius Maximilian Ratzki, kyrkoherde i Falkenberg 1847-1889, f 1799 i Halmstad

7. Ulrika Maria Blomdahl, f 1807 Starrkärr P

 

Generation III

12. Johan Henrik Ratzki, regements-fältskär, stadsläkare, f 1769

13. Elsa Christina Cassel, f 1775 i Halmstad

14. Johan Ulrik Blomdahl, kyrkoherde i Stora Lundby 1820-1836, f i Hjärtum O 10/6 1762

15. Catharina Widlund.

 

Generation IV

26. Tiburtius Cassel, rådman, handelsman, f 1732 i Eksjö?

 

Generation V

52. Samuel Cassel, postmästare och borgmästare i Eksjö

53. Christina Tiburtia.

 

Generation VI

104. Lennart Cassel, handelsman i Eksjö, f 1664

106. Christophorus Tiburtius, bergsman i Falun

107. Britta Knutsdotter Herzman.

 

Kommentarer

2. och 3. Löndahl och hans fru hade 14 barn, 2 födda i Falkenberg 2 i Ljungby, 5 i Alfshög och 5 i Morup. Löndahl dog 1885 i Morup varför Eusebia blir änka med 11 barn. Tre hade dött före fadern.

12. Ratzki var den förste stadsläkaren i Halmstad som tagit examen. Han anställdes som stadskirurg 1795 och som lasarettsläkare 1799-1840. Under Ratzkis tid 1836 flyttas lasarettet från Stora Torg, korsvirkeshuset "Tre Hjärtan" till Kronobryggeriets ombyggda bostadslokaler vid Nissan, Södra vägen 17. 1869 flyttar man så in i nybyggda lokaler bredvid där nu landstingets centralförvaltning ligger. (Källa: GHÅ 1971: Ludvig Kollberg, Halmstads och Hallands sjukvård i historisk belysning.

14. o 15. Uppgifterna kommer från Skarstedt, Göteborgs Stifts Herdaminne.

26. Uppgifterna om släkten Cassel är hämtade ur GHÅ 1934: Gamla halmstadssläkter. V. Släkten Cassel.