Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Halmstadgruppen

Sextetten som aldrig sprängdes. Sven Jonsson, Stellan Mörner, Waldemar Lorentzon, Axel Olson, Erik Olsson och Esaias Thorén.

Planscherna på Halmstadgruppen gjordes till släktforskardagarna i Karlstad 1999.
Sven Jonsson: Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Stellan Mörner: Evelyn Hardenmark har sammanställt uppgifterna.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Waldemar Lorentsson: Släktutredningen har gjorts av Bertil Gustavsson, Yvonne Fries och Evelyn Hardenmark.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Axel och Erik Olsson: Släktutredningen har gjorts av Bertil Gustavsson och Evelyn Hardenmark.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Esaias Thorén: Släktutredningen har gjorts av Ingrid Thorén (en svägerska).
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

Halmstadgruppen-webbEsaias-Thoren-webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Jonsson-webbStellan-Morner-webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldemar-Lorentzon-webb

 Erik-och-Axel-Olson-webb