Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Sperling Bengtsson

Sjöman, målare, släkt- och hembygdsforskare.

En första plansch på Sperling Bengtsson togs fram 1997 till Släktforskardagarna i Helsingborg, då Sperling fick mottaga Viktor Örnbergs pris. Denna omgjorda del gjordes 2007. Båda skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.

Sperling-Bengtsson-webb