Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Pehr Osbeck

Skeppsprästen och Linnélärjungen som slutade som kyrkoherde vid Hallandsåsen.

Släktuppgifterna på Pehr Osbeck har sammanställts av Barbro Maijgren.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.

 Pehr-Osbeck-webb