Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Käthe Norborg

Lärarinna vid Flickskolan i Halmstad, vars stora intresse var att teckna och måla.

Planscherna på Käthe Norborg togs fram till Släktforskardagarna i Linköping år 2000.
Släktutredningen har troligtvis gjorts av Rolf Ekelund.
Skärmarna har gjorts av Charlotte Lindgren.

Kathe-Norborg-II-webb

Kathe-Norborg-I-webb