Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Ingemund Bengtsson

Cykelfabriksarbetaren som blev jordbruksminister, arbetsmarknadsminister och talman.

Planscherna på Ingemund Bengtsson togs fram till Släktforskardagarna i Ronneby 2003.
Släktutredningen har gjorts av Ivar Larsson.
Skärmarna har gjorts av Charlotte Lindgren. En senare skärm har gjorts av Barbro Maijgren år 2012.

Ingemund-Bengtsson-I-webb

Ingemund-Bengtsson-II-webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemund-Bengtsson-III-webb

Ingemund-Bengtsson-IV-webb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemund-Bengtsson-V-webb