Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Bröderna Gathenhielm

Bröderna Lars och Christian Gathe, som tillhörde en gammal skeppssläkt i Onsala, adlades Gathenhielm 1715.

Släktutredningen har gjorts av Kerstin Jörsell.

Broderna-Gathenhielm-webb