Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Halländska socknar - Älvsåker

En liten socken i norra Halland, av Ingun Adolfsson

 

Älvsåkers socken, som numera ingår i Kungsbacka kommun, är den nordöstligaste socknen i Hallands län, dock inte i landskapet Halland, dit även den norra grannsocknen Lindome skall räknas.

 

Namnet Älvsåker

Sockennamnet Älvsåker stavades tidigare, och ända in i vårt århundrade, Elfsåker. Ännu äldre namnformer är t.ex Elzhager från mitten av 1400-talet, Elissagir från 1570 och Ellsåker från slutet av 1600-talet. Namnet kan härledas till mansnamnet Elef eller Elof och slutledet till åker, med andra ord "Elofs åker". I gammalt språkbruk och i folkmun kallades socknen också Elsa socken.

Halländska socknar - Långaryd

 

Äldre historia

Långaryds socken är en av de fem smålandssocknar som överfördes till Hallands län vid kommunreformen 1974. Trakten tros vara bebyggd ungefär vid övergången mellan äldre och yngre stenålder och då utmed Nissan som rinner rakt igenom hela den tre mil långa socknen. De flesta fornminnena är dock daterade till bronsålder. Långaryd tillhör Västbo härad och ingår i smålandet Finnveden. Socknens namn tros härröra från ett långsträckt bälte utmed Nissan bestående av ljungryar och mossar. På detta område är kyrkan byggd.