Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

tidningSenaste snöstormen

En ny tidningsnotis från äldre halländska tidningar publiceras varje vecka.

Senaste snöstormen har sträckt sina verkningar förnämligast öfver södra Sverige. Mångenstädes ha tågrubbningar inträffat - att icke tala om en urspårning vid Stockaryd ej långt från Nässjö, hvarvid dock ingen menniska kom till skada.
Från Varberg skrifves i söndags: En häftig snöstorm, som rasat här flere dagar, upphörde först i natt. Alla bantåg å Varberg - Borås- och Mellersta Hallands jernvägar blefvo i går instälda. Ett persontåg med två lokomotiv och snöplog, som fredags middag utgick från Borås, fastnade på kvällen mellan Widdinge och Derome jernvägsstationer och måste kvarstå der hela natten trots ifrig snöskottning af utsändt folk; kl.10 i går på förmiddagen ankom detsamma slutligen hit, alldeles öfvertäckt af snö. På Varberg - Boråsbanan har trafiken i dag delvis börjat.

Ett härifrån kl.6 i dag utsändt persontåg fastnade vid Widdinge, men blef af ett afsändt lokomotiv losstaget, och fortsatte till Borås.
Postdiligensen, som afgick från Göteborg fredags kväll och vanligen brukar hitkomma kl.9 lördags morgon, ankom först efter 12 timmars resa till Kongsbacla och anlände hit kl.10 i går kväll.
Inga landtbor med lifsförnödenheter hade till torgdagen i går infunnit sig i staden, ty alla vägar voro otrafikabla.
Sedan år 1844 har här ej varit en sådan svår vinter.
(HP 14 mars 1888)