Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

tidningAkta magarne!

"Helsovännen" anser sig böra till julen gifva alla och isynnerhet dem, som lida af magkatarr, följande råd: Den myckenhet af fet mat, som bjudes vid juletid under form af fläskkorf, refbensspjäll, skinka, pressylta, "doppning i gryta", smörbakelser, klenetter m.m., äro farliga frestelser för svaga magar, synnerligen om måltiderna komma så nära hvarandra, att man icke hinner blifva hungrig emellan dem, eller om magen derjemte anstränges genom en myckenhet sötsaker eller okokt frukt.

Smältbarheten af rätterna från julgrisen kan dock underlättas genom rikligt bruk af peppar eller senap. Deremot försämras saken ytterligare genom bränvin och starka alkoholdrycker. Endast svaga äkta viner eller väl utjästa maltdrycker kunna främja matsmältningen. Det hembrygda julölet är dock ofta dåligt och svårsmält, på grund af att det icke är utjäst och klaradt.
Lutfisken är lättsmält, om den är väl lutad och kokad samt förtäres utan eller med en liten mängd skiradt smör. Risgrynsgröten är i måttlig mängd icke heller svårsmält, om grynen blott äro väl genomkokade och till gröten ätes mjölk, icke grädde, ja, man må gerna begagna skummjölk, då man juletid får fett nog på annat sätt.
(Halländingen 24 december 1887)