Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Smakliga supar

tidningFrån Hestra i Småland skrifves till Hallandsposten: En timmersågare i Landeryd sände straxt före påsk en piga till närmaste utminuteringsställe för att till högtiden inköpa två kannor bränvin. Flickan, som skulle på åtta helbuteljer hemskaffa detta, fann emellertid på hemvägen det vara beqvämare att hos en bekant låna ett ankare för transporten. Buteljerna tömdes på ankaret och flickan begaf sig mot hemmet, dit hon anlände med sin ljufva börda i välbehållet skick. Straxt derpå kommo emellertid några arbetare dit på besök, och nu skulle naturligtvis den nya varan afprofvas.

Allmän skålning, derpå de rysligaste grimaser och ett korus af "dä´ ä´ flotte i brännevina!" Hela sällskapet på dörren för att utomhus söka befrielse från det inmundigade. I huru hög grad detta lyckades är ej bekant, men följden af kalaset lär för samt och synnerliga ha blifvit magplågor. Förhållandet var nämligen det, att ankaret, på hvilket bränvinet slogs, innehöll dessutom en fjerdedels kanna bomolja. Som det var skumt i stugan, då traktaten skedde, observerades ej den behagliga tillsatsen; deraf följden. Det förljudes att samtliga oljedrinkarna efter den betan fått starka sympatier för goodtemplarsaken.
(HP 21 april 1884)