Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Här kan du hitta hjälp i ditt släktforskande

 laLund

Vi tipsar om spännande källor att forska i när man vill fortsätta förbi kyrkoböckerna. Antingen på grund av att det är luckor i kyrkoböckerna eller för att man vill ha mer kött på benen än man kan få via kyrkoböckerna. Halland har några unika källor som vi gärna delar med oss information om.

Här finns också en del tekniska hjälpmedel som läshjälp för gammal handstil och en länklista.