Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Gödestad SCB 138306

  • Pastorat: -1961 Hunnestad, 1962-2002 Grimeton, 2002 omvandlades sex församlingarna, varav Gödestad var en, till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg

Gdestads-kyrka-2-2013-foto-sven-arne-svensson
Gödestads kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2013.

 

Kyrkoböcker Omfattar    Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd  börjar 1705  
Födelsebok         1688-1991 1895-1936
Vigselbok          1673-1991 1673-1869, 1895-1936
Dödbok         1676-1991 1895-1936

 

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.

 

 

  Pågående eller klara avskrifter Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok   1688-1894
Vigselbok   1870-1894
Dödbok  
1676-1894

 


Hembygdsböcker
Gödestads Hembygdsförening. Gödestad hänt och hört därhemmavé, från tiden för laga skifte till våra dagar.  1992

 

Ort och gårdsnamnsregister för Gödestad

 Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

 

Härad Församling Gård Nr Typ Mantal Namn 1645 Bruksnamn Anm.
Himle Gödestad Algustorp 1 Sk 1/2 Björn Hansgård    
Himle Gödestad Algustorp 2 Fr 1/2 Arvidsgård    
Himle Gödestad Båtsberg 1 Fr 1 Esbjörn Markussgård    
Himle Gödestad Båtsberg 2 Fr 1 Lars Andersgård    
Himle Gödestad Båtsberg 3 Fr 1 Lars Jönsgård    
Himle Gödestad Gödestad 1 Fr 7/8 Per Nilsgård    
Himle Gödestad Gödestad 2 Sk 2/3 Per Torbjörnsg    
Himle Gödestad Gödestad 3 Sk 1/3 Nils Persgård    
Himle Gödestad Gödestad 4 Fr 1/2 Lars Jeppesgård    
Himle Gödestad Gödestad 5 Fr 1 Jöns Andersgård    
Himle Gödestad Gödestad 6 Sk 1/2 Nils Gunnarsgård    
Himle Gödestad Gödestad 7 Fr 1 Sven Persgård    
Himle Gödestad Gödestad 8 Fr 2/3   Vid Bron Pölen
Himle Gödestad Gödestad 9 Kr 1 Anders Persgård Stommen  
Himle Gödestad Gödestad 10 Sk 1/2 Anders Svensgård Brogård  
Himle Gödestad Gödestad 11 Sk 3/8      
Himle Gödestad Gödestad 12 Kr     Gödestadsmarken  
Himle Gödestad Ljungstorp 1 Fr 1 Nils Nilsgård    
Himle Gödestad Ljungstorp 2 Fr 1 Gunne Nilsgård    
Himle Gödestad Ljungstorp 3 Fr 1 Nils Gunnarsgård    
Himle Gödestad Ljungstorp 4 Fr 5/6 Gunne Tykesgård    
Himle Gödestad Långås 1 Fr 1/3 Anders Andersgård Grönkullen  
Himle Gödestad Långås 2 Fr 5/3 Per Nilsgård    
Himle Gödestad Moberg 1          
Himle Gödestad Spånggård 1 Sk 1/2      
Himle Gödestad Sumpen 1 Fr       Utdikning

Årstad Abild Assarp 1 Fr 1/2        
Årstad Abild Backen 1 Fr 1/6        
Årstad Abild Björkbacken 1 Fr         Struket
Årstad Abild Borgared 1 Kr 3/4        
Årstad Abild Brogård 1 Fr 3/8        
Årstad Abild Brädden 1 Fr         Torp
Årstad Abild Börsered 1 Sk 3/8        
Årstad Abild Bökekullen 1 Fr         Struket
Årstad Abild Bössegård 1 Fr 3/4        
Årstad Abild Dönjett 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Eften 1 Sk 1/4        
Årstad Abild Efshult 1 Sk 1/4        
Årstad Abild Frogård 1 Fr 5/8        
Årstad Abild Glimmingen 1 Fr         Torp
Årstad Abild Grinnared 1 Fr 1/2 Bengtsgård      
Årstad Abild Grinnared 2 Fr 1/2 Larsgård      
Årstad Abild Hallagård 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Hallstorp 1 Fr 1     Stora Hallstorp  
Årstad Abild Hallstorp 2 Fr 1/2     Lilla Hallstorp  
Årstad Abild Heden 1 Fr 1/6 Gunnesgård      
Årstad Abild Heden 2 Fr 1/3 Arvidsgård      
Årstad Abild Hjuleberg 1 Fr 1     Säteri  
Årstad Abild Holmia 1 Fr 1/2     Lilla Holmia  
Årstad Abild Holmia 2 Fr 5/8     Stora Holmia  
Årstad Abild Hultet 1 Fr         Struket
Årstad Abild Humselynga 1 Kr 1        
Årstad Abild Högelid 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Kråkegård 1 Fr 3/8        
Årstad Abild Krämarebol 1 Fr 1/6        
Årstad Abild Kullen 1 Fr         Torp
Årstad Abild Kärret 1 Fr         Struket
Årstad Abild Kärsås 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Li 1 Fr 1/2        
Årstad Abild Lunnarna 1 Fr 1/3        
Årstad Abild Lyngen 1 Fr 3/8        
Årstad Abild Mosilt 1 Fr 1/2        
Årstad Abild Mosilt 2 Fr 1     Yttra  
Årstad Abild Mossagård 1 Fr 3/8        
Årstad Abild Möllan 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Nygranna 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Perstorp 1 Fr 1        
Årstad Abild Pilagård 1 Fr 3/8        
Årstad Abild Prästgården 1 Kr 1     Ingelstorp  
Årstad Abild Pugabol 1 Sk 3/8        
Årstad Abild Ry 1 Fr 19/80 Eriksgård      
Årstad Abild Ry 2 Fr 19/80 Hansgård      
Årstad Abild Sjöred 1 Sk 1        
Årstad Abild Sjöstugan 1 Fr         Struket
Årstad Abild Skåret 1 Fr         Struket
Årstad Abild Solakull   Fr 1/2       Torp
Årstad Abild Stenarna 1 Fr         Torp
Årstad Abild Stålered 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Sundet 1 Fr 3/8        
Årstad Abild Torberg 1 Fr 1/3        
Årstad Abild Tånga 1 Fr 1/4        
Årstad Abild Ugglebo 1 Fr         Struket
Årstad Abild Venås 1 Fr 1/3        
Årstad Abild Årnared 1 Kr 1/4 Sven Olsgård   Lilla Årnared  
Årstad Abild Årnared 2 Kr 1/2     Stora Årnared  
Årstad Abild Älmeryd 1 Sk 1/2        
Årstad Abild Älmås 1 Fr 1        
Årstad Abild Örbäck 1 Fr         Struket
Årstad Abild Örsedal 1 Fr 3/4        
Årstad Abild Örsås 1 Sk 1