Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Hanhals SCB 138413

 • Pastorat: Kungsbacka
 • Härad: Fjäre
 • Fögderi: Fjäre
 • Kommun: Kungsbacka

  Hanhals gamla-nuvarande-kyrka-2012-foto-sven-arne-svensson

  Hanhals gamla (nuvarande) kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2012.

  Hanhals-nya-kyrka-2012-foto-sven-arne-svensson

  Hanhals nya kyrka (byggd 1894, nedbrunnen 1936 och sedan ruin).
  Foto: Sven-Arne Svensson 2012.

 

Kyrkoböcker Omfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1772  
Födelsebok        1688-1991 1743-1798, 1850-1861, 1895-1937
Vigselbok          1688-1991 1688-1860, 1895-1980
Dödbok         1688-1991 1743-1860, 1895-1937

 

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.

 

  Pågående eller klara avskrifter Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok  1688-1742 1799-1849, 1862-1894
Vigselbok   1861-1894
Dödbok   1861-1894Hembygdsböcker
Ort och gårdsnamnsregister för Hanhals

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

 

Härad Församling Gård Nr Typ Mantal Namn 1645 Bruksnamn Anm.
Fjäre Hanhals Brogården 1 Sk 1/2      
Fjäre Hanhals Båratorp 1 Sk 1/2      
Fjäre Hanhals Gressela 1 Sk 2/3 Anders Nilsgård    
Fjäre Hanhals Gressela 2 Sk 2/3 Bengt Bengtsgård    
Fjäre Hanhals Gressela 3 Sk 2/3 Jöns Carlsgård    
Fjäre Hanhals Gressela 4 Sk 2/3 Anders Svensgård    
Fjäre Hanhals Gressela 5 Sk 1/3 Anders Jönsgård    
Fjäre Hanhals Gressela 6 Sk 2/3 Håkan Larsgård    
Fjäre Hanhals Gressela 7 Sk 1/3 Hans Larsgård    
Fjäre Hanhals Hammargård 1 Fr 1   Säteri  
Fjäre Hanhals Hammarö 7 Sk 1     Tvillingegården
Fjäre Hanhals Hammerö 1 Sk 1   Hagen  
Fjäre Hanhals Hammerö 3 Fr 1   Kullen  
Fjäre Hanhals Hammerö 4 Sk 1 Anders Larsgård    
Fjäre Hanhals Hammerö 5 Sk 1/2 Lars Börgesgård    
Fjäre Hanhals Hammerö 6 Fr 1 Anders Börgesgård    
Fjäre Hanhals Hammerö 8 Sk 1/2 Anders Uddesg    
Fjäre Hanhals Hammerö 9 Sk 1/2   Kroken  
Fjäre Hanhals Hammerö 10 Fr 1 Svensgård   Sven Simonsgd??
Fjäre Hanhals Hanhals 1 Sk 1 Anders Jönsgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 2 Sk 1 Olof Månsgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 3 Sk 1 Anders Andersgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 4 Sk 1 Per Olsgård   Olof Hansgd??
Fjäre Hanhals Hanhals 5 Sk 1 Nils Nilsgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 6 Sk 5/8 Lars Sevedsgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 7 Sk 1 Bengt Håkansgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 8 Sk 5/8 Lars Nilsgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 9 Sk 1/2 Olof Olsgård    
Fjäre Hanhals Hanhals 10 Fr 1 Torkelsgård    
Fjäre Hanhals Hålabäck 1 Sk 1      
Fjäre Hanhals Inlag 1 Fr 1      
Fjäre Hanhals Pilagården 1 Sk 1      
Fjäre Hanhals Rolfsbro S         Laxfiske
Fjäre Hanhals Stegatorp 1 Sk 1/2      
Fjäre Hanhals Stegatorp 2 Kr 1 Per Olofsgård    
Fjäre Hanhals Sätinge 1 Sk 5/8 Anders Jönsgård    
Fjäre Hanhals Sätinge 2 Sk 3/4 Jöns Persgård    
Fjäre Hanhals Sätinge 3 Kr 3/4 Lars Börgesgård    
Fjäre Hanhals Törkelstorp 1 Sk 1 Bengtsgård    
Fjäre Hanhals Törkelstorp 2 Sk 1/3 Arvidsgård    
Fjäre Hanhals Törkelstorp 3 Sk 5/16 Olof Svensgård    
Fjäre Hanhals Törkelstorp 4 Sk 5/12 Per Persgård    
Fjäre Hanhals Törkelstorp 5 Sk 5/16 Sven Håkansgård    
Fjäre Hanhals Törkelstorp 6 Sk 1/2 Carl Torsgård    
Fjäre Hanhals Törkelstorp 7 Sk 3/8 Anders Andersgård    
Fjäre Hanhals Äskatorp 1 Sk 1/2   Ulvsbäck  
Fjäre Hanhals Äskatorp 2 Sk 1/6 Anders Smedsgård    
Fjäre Hanhals Äskatorp 3     Jöns Larsgård