Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Karl Gustav / Skedeskamma SCB 138323

  • Län: -1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län
  • Namn: -1828 Skedeskamma, 1828- Karl Gustav

  • Pastorat: -1828 Skedeskamma, 1828- Karl Gustav
  • Härad: Marks
  • Fögderi:

Kommun:Varberg


Karl Gustavs kyrka foto Sven-Arne Svensson
Karl Gustavs kyrka.  Foto Sven-Arne Svensson 2012

 

Kyrkoböcker Omfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1798  
Födelsebok        1689-1991 1689-1936
Vigselbok          1689-1991 1689-1920, 1935-1936
Dödbok         1689-1991 1689-1936

 


HembygdsböckerOrt och gårdsnamnsregister för Karl Gustav saknas