Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Knäred SCB 138109

  • Pastorat: -1961 Knäred, 1961- Knäred och Hishult
  • Härad: Höks
  • Fögderi: Laholm

Kommun: Laholm

Knareds-kyrka-2012-foto-Elisabeth-Fagerberg

Knäreds kyrka. Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.

 

Kyrkoböcker Omfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1808  
Födelsebok        1688-1991 1681-1739, 1745-1819
Vigselbok          1688-1991 1688-1860
Dödbok         1688-1991  

 

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.

 

  Pågående eller klara avskrifter Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok   1820-1945
Vigselbok   1861-1945
Dödbok  1862-1935 1688-1861Hembygdsböcker

Martinsson, Sven. Knäred i nyare tid. 1977
Wangö, Joel. Knäred i gången tid. 1933
Ejwertz, Axel. Bygd och Bonde – ett bidrag till Knäreds sockens befolkningshistoria. 1958
Södra Hallands hembygdsförening. Bollaltebygget Byggnadsskick och bohagsting i personhistorisk belysning.  1960
Knäreds Forskarring. De små stugornas folk , en torpinventering.  2002

Knäreds Forskarring. Jord och bonde, första delen A-H. Inventering av gårdar. 2011

Knäreds Forskarring. Jord och bonde, andra delen J-K. Inventering av gårdar. 2014
Ort och gårdsnamnsregister för Knäred

 Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

Härad Församling Gård Nr Typ Mantal Namn 1645 Bruksnamn Anm.
Hök Knäred Baggabygget 1 Sk 1 Jöns Svensgård    
Hök Knäred Bassalt 1 Sk 3/4 Jöns Persgård    
Hök Knäred Blankered 1 Sk 1/2 Knut Jonsgård    
Hök Knäred Brånalt 1 Fr 1 Jöns Hansgård    
Hök Knäred Brånalt 2 Fr 1 Knut Åkesgård    
Hök Knäred Bållalt 1 Sk 1 Jon Andersgård    
Hök Knäred Bållalt 2 Sk 1/4 Svensgård    
Hök Knäred Bästilt 1 Fr 1/2 Åke Knutsgård    
Hök Knäred Bästiltsbygget 5 Fr       Torp
Hök Knäred Börkered 1 Sk 1/2 Svensgård    
Hök Knäred Börkered 2 Fr 2/3 Hansgård    
Hök Knäred Börkered 3 Fr 2/3 Andersgård    
Hök Knäred Börkered 4 Sk       Jord
Hök Knäred Börkereds gatehus            
Hök Knäred Djäknebol 1 Kr 1/6      
Hök Knäred Dyrebar 1 Sk 1/2 Per Jönsgård    
Hök Knäred Egernahult 1 Fr 1 Jöns Persgård    
Hök Knäred Erlandsbygget 2 Fr       Torp
Hök Knäred Hagabygget 1 Fr       Torp. Struket
Hök Knäred Hult 1 Fr 1/2 Lars Ingemarsgård    
Hök Knäred Husalt 1 Fr 1/2 Erlandsgård    
Hök Knäred Jonsnahult 1 Sk 5/4 Sven Jonsgård    
Hök Knäred Knutstorpsbygget 1 Fr 1/4 Månsgård    
Hök Knäred Knäred 1 Sk 1/2 Jöns Svensgård    
Hök Knäred Knäred 2 Sk 1/2 Månsgård    
Hök Knäred Knäred 3 Sk 1/4 Eriksgård    
Hök Knäred Knäred 4 Fr 1/2 Bengtsgård    
Hök Knäred Knäred 5 Fr 1/2 Jöns Larsgård    
Hök Knäred Knäred 6 Kr       Jord
Hök Knäred Knäreds gathus            
Hök Knäred Kyrkhult 1 Sk 1/2 Bengt Nilsgård    
Hök Knäred Kyrkhult 2 Sk 1/2 Adsgar Nilsgård    
Hök Knäred Kyrkhult 3 Fr 1/4 Per Bonnasgård    
Hök Knäred Kyrkogården 1 Kr       Jord
Hök Knäred Kyrkogården 2 Kr       Jord
Hök Knäred Kåbilt 1 Sk 1 Pål Larsgårdg    
Hök Knäred Kåbilt 2 Fr 1 Persgård    
Hök Knäred Kåbilt 3 Fr 1 Bengt Kroksgård    
Hök Knäred Kåbilt 4 Fr       Jord
Hök Knäred Kåbilt 5 Fr       Jord
Hök Knäred Kåbilt 6 Fr       Jord
Hök Knäred Kåbilt 7 Fr       Jord
Hök Knäred Körsveka 1 Sk 3/4 Nils Pålsgård    
Hök Knäred Körsveka 2 Sk 1 Sven Ivarsgård    
Hök Knäred Körsveka 3 Sk 5/8 Sven Jonsgård    
Hök Knäred Körsveka 4 Sk 1/2 Nils Bengtsgård    
Hök Knäred Körsveka 5 Fr 1/2 Jakobsgård    
Hök Knäred Körsveka 6 Fr 1/2 Svensgård    
Hök Knäred Lavered 1 Sk 3/10 Per Svensgård    
Hök Knäred Lavered 2 Sk 1/2 Ingemar Andersgård    
Hök Knäred Lavered 3 Fr 2/3 Pål Ingemarsgård    
Hök Knäred Lavered 4 Fr 1/2 Jöns Svensgård    
Hök Knäred Lavered 5 Fr 1/2 Pålsgård    
Hök Knäred Lavered 6 Fr       Jord
Hök Knäred Lavered 7 Fr       Jord
Hök Knäred Lavered 8 Fr       Jord
Hök Knäred Lavered 9 Fr       Jord
Hök Knäred Laxhult 1 Fr 1/2 Jöns Andersgård    
Hök Knäred Laxhultsbygget 1 Fr       Torp
Hök Knäred Lekarebygget 1 Fr       Torp
Hök Knäred Lingilt 1 Fr 1 Nils Ingemarsgård    
Hök Knäred Lingiltsbygget 1 Fr       Torp
Hök Knäred Myckilt   ???   Assar Nilsgård    
Hök Knäred Myllehyltan 1 Sk 1/2 Per Pålsgårds    
Hök Knäred Norrlian 1 Sk 1/2 Gunnar Pålsgård    
Hök Knäred Parken 1 Sk 1/2 Per Gunnarsgård    
Hök Knäred Perlarsbygget 3 Fr       Torp
Hök Knäred Pråmhuset 1 Fr       Jord
Hök Knäred Prästgården 1 Kr 3/4      
Hök Knäred Putsered 1 Sk 1/2 Pål Jönsgård    
Hök Knäred Putsered 2 Sk 3/4 Per Nilsgård    
Hök Knäred Putsered 3 Sk 3/4 Nils Jönsgård Grubb    
Hök Knäred Putsered 4 Fr 1/2 Svensgård    
Hök Knäred Putsered 5 Fr 1/2 Ingemar Nilsgård    
Hök Knäred Puttabygget 1 Fr       Torp. Struket
Hök Knäred Sibbalt 1 Sk 1/2 Jakobsgård    
Hök Knäred Sjöared 1 Sk 1/2 Lars Bengtsg    
Hök Knäred Sjölandsberg 1 Fr       Torp
Hök Knäred Skenabygget 1 Fr 1/4 Månsgård    
Hök Knäred Snorrslian 1 Sk 1/2 Pål Svensgård    
Hök Knäred Stenlarsbygget 4 Fr       Torp
Hök Knäred Svenshult 1 Fr 1 Svensgård    
Hök Knäred Tomared 1 Fr 1/2 Larsgård    
Hök Knäred Tomared 2 Fr 1/2 Jeppesgård    
Hök Knäred Tomared 3 Fr       Jord
Hök Knäred Torsakulla 1 Sk 3/8 Per Jönsgård    
Hök Knäred Torsakulla 2 Sk 1/2 Gunnarsgård    
Hök Knäred Trälsilt 1 Sk 1/2 Nils Knutsgård    
Hök Knäred Trälsilt 2 Sk 3/4 Bengtsgård    
Hök Knäred Trälsilt 3 Sk 1/2 Eskilsgård    
Hök Knäred Trälsilt 4 Fr 1/2 Nilsgård    
Hök Knäred Tygared 1 Sk 1/4 Mats Gunnarsgård    
Hök Knäred Uddared 1 Kr 1 Per Ranesgård    
Hök Knäred Vångedal 1 Sk 1/2 Sven Gudmundsgård    
Hök Knäred Västralt 1 Fr 2/3 Larsgård    
Hök Knäred Västralt 2 Fr 2/3 Anders Ingemarsgård    
Hök Knäred Åbackastugan            
Hök Knäred Åkehansbygget 1 Fr       Torp
Hök Knäred Älmilt 1 Sk 1 Ivar Gunnarsgård    
Hök Knäred Älmtönsgård 1 Fr 1/6      
Hök Knäred Ön 1 Fr 1/2 Sven Hansgård