Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Nösslinge SCB 138303

  • Pastorat: -1961 Valinge, 1962-2002 Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad, Gödestad, Skällinge och Nösslinge, 2002 omvandlades de sex församlingarna till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg

Kommun: Varberg

Nsslinge-kyrka-2012-foto-sven-arne-svensson

Nösslinge kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2012.

 

Kyrkoböcker Omfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1795  
Födelsebok        1712-1991 1895-1922
Vigselbok          1712-1991 1712-1936
Dödbok         1712-1991  

 

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.

 

  Pågående eller klara avskrifter Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok  1923-1945 1712-1894
Vigselbok    
Dödbok   1712-1945


Hembygdsböcker

Bennheden Maj Britt, Morup från forna tider till våra dagar, 1966.
Bennheden Maj Britt, Berättelser från hembygden, 1984


Ort och gårdsnamnsregister för Nösslinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

 

Härad Församling Gård Nr Typ Mantal Namn 1645 Bruksnamn Anm.
Himle Nösslinge Aleshult 1 Fr 1/2 Gunne Svensgård    
Himle Nösslinge Berg 1 Fr 5/6 Gunne Nilsgård    
Himle Nösslinge Björnsten 1 Fr 1/4 Ingemar Arvidsgård    
Himle Nösslinge Björris 1 Fr 1/2 Lars Olofsgård    
Himle Nösslinge Bokhult 1 Fr 1 Lars Håkansgård    
Himle Nösslinge Borrås 1 Fr 1 Tore Nilsgård    
Himle Nösslinge Brädden 1 Kr 1/4 Björnsgård    
Himle Nösslinge Bökeholmen 1 Fr 1/4 Joen Bengtsgård Lilla Bökeholmen  
Himle Nösslinge Bökeholmen 2 Fr 1/4 Anders Tolfsgård Stora Bökeholmen No 3??
Himle Nösslinge Böttås 1 Fr 5/6 Björnsgård Stora Böttås  
Himle Nösslinge Böttås 2 Fr 1/4 Erik nilsgård Lilla Böttås  
Himle Nösslinge Dalagärde 1 Fr 1/2      
Himle Nösslinge Damma 1 Fr       Genom sjösänkning
Himle Nösslinge Damma 2 Fr       Genom sjösänkning
Himle Nösslinge Grönemad 1 Fr       Genom sjösänkning
Himle Nösslinge Gällsered 1 Fr 1/3 Per Jönsgård   No 2??
Himle Nösslinge Harsås 1 Fr 5/6      
Himle Nösslinge Hulegård 1 Fr 1/4 Anders Börsgård    
Himle Nösslinge Hulta 1 Fr 1/2 Anders Håkansgård    
Himle Nösslinge Körshult 1 Fr 1   Körshult Lilla  
Himle Nösslinge Körshult 2 Fr 1   Körshult Stora  
Himle Nösslinge Mossahägnad 1 Fr 1/2      
Himle Nösslinge Mölnarp 1 Fr 1      
Himle Nösslinge Nösslinge 1 Fr 1/2 Börge Börgesgård Stora Nösslinge  
Himle Nösslinge Nösslinge 2 Fr 1/2 Nils Gunnarsgård Lilla Nösslinge  
Himle Nösslinge Nösslingehöjden 1         Kronopark
Himle Nösslinge Ollered 1 Fr 1      
Himle Nösslinge Skallefall 1 Fr 5/6      
Himle Nösslinge Skammerhult 1 Fr 1      
Himle Nösslinge Småris 1 Fr 1/4 Olof Larsgård    
Himle Nösslinge Vik 1 Fr 1 Gunne Åkesgård    
Himle Nösslinge Åkerkulla 1 Fr 1/4