Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Okome SCB 138217

  • Pastorat: -1961 Okome, Köinge och Svartrå, 1962- Vessige
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Falkenberg

Okomes-kyrka-2013-Foto-Sven-Arne-Svensson
Okome kyrka. Foto: Sven-Arne-Svensson 2013.

Kyrkoböcker Omfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1791  
Födelsebok        1688-1991 1861-1933
Vigselbok          1688-1991 1688-1934
Dödbok         1688-1991 1861-1934

 

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.

 

  Pågående eller klara avskrifter Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok   1688-1860
Vigselbok    
Dödbok   1688-1860

 

Hembygdsböcker
Johansson Elsa, Hembygdsminnen från Okome, Köinge och Svartrå. 1951

Okome Hembygdsförening, Okome en bok om hembygden. 1956

Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 1. Folket i några byar och enstaka hemman.
Bergslyckan, Boarp, Bössgård, Halsestorp, Kollsbo, Maen, Näraby, Okome 1, 2, Pisslebo, Ryen, Tubbared.  2004
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 2. Folket i några byar och enstaka hemman. Boa, Jordsbacka, Kålabro, Lynga 1-3, Nyrpe, Okome 3, Restarebol, Slätten, Välasjö, Åparp 1-4. 2005
Ingemar Rosengren. Okome socken häfte 3. Folket i byarna Gällsås och Rävige. 2006Ort och gårdsnamnsregister för Okome

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

 

Härad Församling Gård Nr Typ Mantal Namn 1645 Bruksnamn Anm.
Faurås Okome Backagård 1 Sk 1 Sven Jönsgård    
Faurås Okome Bergslyckan 1 Fr 1/2      
Faurås Okome Boa 1 Sk 1      
Faurås Okome Boarp 1 Sk 1/2      
Faurås Okome Bäckagård 1 Sk 1 Nils Månsgård    
Faurås Okome Bössgård 1 Fr 1      
Faurås Okome Gällsås 1 Sk 1 Sven Götarsgård    
Faurås Okome Gällsås 2 Fr 1/2 Nils Håkansgård    
Faurås Okome Gällsås 3 Fr 1/2 Nils Olofsgård    
Faurås Okome Gällsås 4 Sk 1/2 Lars Månsgård    
Faurås Okome Halsestorp 1 Sk 1/2      
Faurås Okome Jordsbacka 1 Fr 1      
Faurås Okome Kollsgård 1 Fr 1      
Faurås Okome Kålabro 1 Sk 1/2      
Faurås Okome Lynga 1 Sk 3/8 Bengt Knutsgård    
Faurås Okome Lynga 1 Sk 1/8 Bengt Knutsgård    
Faurås Okome Lynga 2 Fr 1 Sven Jönsgård    
Faurås Okome Lynga 3 Sk 3/4 Nils Andersgård    
Faurås Okome Maen 1 Fr 1 Anders Jönsgård    
Faurås Okome Magård 1 Kr 2/3      
Faurås Okome Nyrpe 1 Sk 1/2      
Faurås Okome Nyrpe 2 Kr        
Faurås Okome Näraby 1 Fr 1/2 Anders Svensgård Hökabäck  
Faurås Okome Näraby 2 Sk 1 Nils Knutsgård    
Faurås Okome Okome 1 Fr 1/2 Jöns Persgård Lilla  
Faurås Okome Okome 2 Fr 1/2 Bengt Andersgård Stora  
Faurås Okome Okome 3 Sk 3/8 Bonde Månsgård    
Faurås Okome Okome 4 Kr 1      
Faurås Okome Pisslebol 1 Sk 1/4      
Faurås Okome Restarebol 1 Sk 1/8      
Faurås Okome Ryen 1 Sk 5/12      
Faurås Okome Rävige 1 Sk 2/3 Arvid Jönsgård Hagagård  
Faurås Okome Rävige 2 Fr 1 Götar Hansgård Hagagård  
Faurås Okome Rävige 3 Fr 1 Bengt Olofsgård Hagagård  
Faurås Okome Rävige 4 Sk 1 Lars Jönsgård Hagagård  
Faurås Okome Rävige 5 Fr 1 Sven Persgård Hagagård  
Faurås Okome Rävige 6 Fr 1/4 Götar Olofsgård Hagagård  
Faurås Okome Rävige 7 Kr        
Faurås Okome Slätten 1 Sk 5/8      
Faurås Okome Tubbared 1 Sk 3/4      
Faurås Okome Ulfsbo 1 Sk 1/2 Tore Svensgård Hålan  
Faurås Okome Ulfsbo 2 Fr 1 Sven Svensgård Hålan  
Faurås Okome Välasjö 1 Sk 8/9 Nils Olofsgård    
Faurås Okome Välasjö 2 Fr 1 Håkan Jönsgård    
Faurås Okome Åparp 1 Fr 1/2 Eskil Persgård    
Faurås Okome Åparp 2 Sk 1/4 Tore Persgård    
Faurås Okome Åparp 3 Sk 1 Anders Arvidsgård    
Faurås Okome Åparp 4 Fr 1 Bengt Torsgård    
Faurås Okome Ögärdet 1 Sk 1/8