Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Rolfstorp SCB 138305

  • Pastorat: Grimeton, 1962-2002 ingick församlingarna Grimeton, Rolfstorp, Hunnestad, Gödestad, Skällinge och Nösslinge i Grimetons pastorat, 2002 omvandlades de sex församlingarna till Himledalens församling.
  • Härad: Himle
  • Fögderi: Varberg

Kommun: Varberg

Rolfstorps-kyrka-2013-foto-sven-arne-svensson
Rolfstorps kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2013.

 

Kyrkoböcker Omfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1750  
Födelsebok        1695-1991  
Vigselbok          1695-1991 1695-1860
Dödbok         1695-1991 1895-1936

 

 

 

Arbetet med en ny version av Hallands befolkning pågår. Föreningen behöver hjälp med de avskrifter som ännu inte är klara. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om ni har möjlighet att hjälpa till.

 

  Pågående eller klara avskrifter Ej påbörjade avskrifter
Födelsebok  1861-1936 1695-1860
Vigselbok  1861-1936  
Dödbok   1695-1894


Hembygdsböcker

 Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 1. Folket i Aleslövs by, Djurarp och Hafstorps by. 1999
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 2. Folket i Rolfstorps kyrkby samt Hovgården och Gässlösa – ett säteri och ett hemman. 2000
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 3. Folket i Linnarps by och Mute by. 1998
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 4. Folket i Skärte by, Stenstorps by och Ugglarps by. 1999
Ingemar Rosengren. Rolfstorps socken häfte 5. Folket i Skogsbygden. 2000
Rolfstorps Hembygdsförening. Rolfstorps socken förr och nu.  2002Ort och gårdsnamnsregister för Rolfstorp

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i 3 delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor.

 

Härad Församling Gård Nr Typ Mantal Namn 1645 Bruksnamn Anm.
Himle Rolfstorp Aleslöv 1 Sk 1 Gunne Larsgård    
Himle Rolfstorp Aleslöv 2 Sk 1 Håkan Andersgård    
Himle Rolfstorp Bråtås 1 Fr 2/3 Anders Svensgård    
Himle Rolfstorp Brännhult 1 Fr 1/2 Eskil Larsgård    
Himle Rolfstorp Djurarp 1 Fr 1      
Himle Rolfstorp Gässlösa 1 Fr 1 Håkan Persgård    
Himle Rolfstorp Hafstorp 1 Sk 1 Sven Svensgård    
Himle Rolfstorp Hafstorp 2 Fr 1/4 Börge Andersgård    
Himle Rolfstorp Hafstorp 3 Sk 1 Lars Bengtsgård    
Himle Rolfstorp Haksered 1 Sk 2/3 Sven Jönsgård    
Himle Rolfstorp Hovgård 1 Fr 1   Säteriet  
Himle Rolfstorp Knutsböke 1 Fr 1/2      
Himle Rolfstorp Kushult 1 Sk 3/4 Lars Jönsgård    
Himle Rolfstorp Linnarp 1 Fr 1 Sven Andersgård    
Himle Rolfstorp Linnarp 2 Fr 1 Olof Götarsgård    
Himle Rolfstorp Linnarp 3 Fr 1 Börge Svensgård    
Himle Rolfstorp Mute 1 Fr 1 Anders Jönsgård    
Himle Rolfstorp Mute 2 Fr 2/3 Börta Andersesgård    
Himle Rolfstorp Mute 3 Sk 1 Eskil Larsgård    
Himle Rolfstorp Mute 4 Fr 3/4 Lars Persgård Hulgården  
Himle Rolfstorp Mute 5 Fr 3/4 Esbjörn Svensgård    
Himle Rolfstorp Mute 6 Fr 1/2 Måns Andersgård    
Himle Rolfstorp Mute 7 Fr 1/2 Asmund Andersgård Kullagården  
Himle Rolfstorp Mute 8 Fr 1/2 Anders Persgård    
Himle Rolfstorp Mute 9 Fr 1/2 Nils Olofsgård    
Himle Rolfstorp Mute 10 Fr 1/2 Per Andersgård Ödgården  
Himle Rolfstorp Mute 11 Fr 1 Olof Svensgård Hingården  
Himle Rolfstorp Obbhult 1 Fr 1/2      
Himle Rolfstorp Rolfstorp 1 Fr 1 Mårten Persgård Mårtensgård  
Himle Rolfstorp Rolfstorp 2 Fr 1/2 Anders Svensgård Toresgård  
Himle Rolfstorp Rolfstorp 3 Sk 1 Sven Nilsgård    
Himle Rolfstorp Rolfstorp 4 Fr 1/2 Lars Jönsgård    
Himle Rolfstorp Rolfstorp 5 Sk 1 Gunne Nilsgård    
Himle Rolfstorp Rolfstorp 6 Fr 1 Jöns Trulsgård    
Himle Rolfstorp Rolfstorp 7 Fr 2/3 Sven Eriksgård    
Himle Rolfstorp Rolfstorp 8 Kr 1/4 Nils Klockaresgård Klockaregård  
Himle Rolfstorp Rolfstorp 9 Fr 1/2 Anun Olofsgård    
Himle Rolfstorp Rolfstorp 10 Kr 1 Björn Andersgård Prästgård  
Himle Rolfstorp Ryen 1 Fr 1/2 Olof Bonnesgård    
Himle Rolfstorp Skärte 1 Fr     Torsbäck Kvarn
Himle Rolfstorp Skärte 2 Fr 1 Börge Börsgård Backagård  
Himle Rolfstorp Skärte 3 Fr 1 Hans Olofsgård Hallagården  
Himle Rolfstorp Skärte 4 Fr 1 Börge Helgesgård    
Himle Rolfstorp Skärte 5 Fr 1/2 Lars Svensgård    
Himle Rolfstorp Skärte 6 Fr 1/2 Anders Bengtsgård    
Himle Rolfstorp Skärte 7 Fr 1 Olof Andersgård    
Himle Rolfstorp Skärte 8 Fr 1 Lars Hansgård    
Himle Rolfstorp Skärte 9 Fr 3/4 Eskil Olofsgård    
Himle Rolfstorp Spekås 1 Fr 1/2      
Himle Rolfstorp Stenaljung 1 Fr 1/2      
Himle Rolfstorp Stensared 1 Fr 1 Lars Eskilsgård    
Himle Rolfstorp Stensared 2 Fr 1 Sven Andersgård    
Himle Rolfstorp Stenstorp 1 Sk 1 Lars Bonnesgård    
Himle Rolfstorp Stenstorp 2 Fr 2/3 Lars Olsgård    
Himle Rolfstorp Tingås 1 Sk 3/4 Sven Torsgård    
Himle Rolfstorp Ugglarp 1 Fr 2/3 Anders Olofsgård    
Himle Rolfstorp Ugglarp 2 Fr 1/2 Nils Andersgård    
Himle Rolfstorp Ugglarp 3 Sk 1 Erik Andersgård    
Himle Rolfstorp Åkulla 1 Sk 3/8 Bengt Eriksgård    
Himle Rolfstorp Åkulla 2 Fr 3/8