Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

 Varbergsprofiler

 

Alva Petersson, har tidigare gett ut två böcker om "Hus och människor i Varberg".
Under arbetet med den senaste boken gjorde hon också ett antal intervjuer med 12 kända varbergsbor. Intervjuerna ges nu ut som en CD-bok. 462 sidor.

Finns att köpa på vårt kansli eller hos Lars Löfgren i Varberg, tel. 073-821 45 64 e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pris 200 kr      läs mer

logga släktforskardagarna FINAL RGB

 

 

minnelogga2

 

Halländska Minnestavlor

 

Här publiceras en inventering av minnestavlor i Halland. Alla personuppgifter granskas mot kyrkoböcker och andra arkivalier.

 

 

Vad är en minnestavla?

En minnestavla är en konstnärligt utformad bild, avsedd för hemmet, som man förr i tiden lät tillverka i samband med olika bemärkelsedagar i familjen. De användes i vissa delar av vårt land när man skulle fira bröllop, födelse- och namnsdagar samt för att hedra minnet av en bortgången nära anförvant.

  

Information om halländskt material på Rigsarkivet i Köpenhamn

Rigsarkivet cphDetta är en sammanställning över det viktigaste av det material som finns bevarat från Hallands danska tid före 1645.

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse

2 band utgivna 1983 av Rigsarkivet, den källa som Rigsarkivet rekommenderar att man börjar med för att få en överblick av arkivmaterialet. Sidhänvisningarna nedan är till till dessa böcker. Dessa böcker finns i Hallands Genealogiska Förenings bibliotek i Halmstad

Hallands Landsbeskrivning

landsbeskrivn smallHallands Landsbeskrivning 1729 är en nära 4000 sidor lång systematisk redogörelse för gårdar på den halländska landsbygden. För varje socken lämnas dessutom en kort allmän beskrivning. De fyra originalvolymerna ingår i Hallands landskontors arkiv och förvaras i Lunds landsarkiv.

Hallands Landsbeskrivning 1729 är en för Sverige unik källa som har varit svårtillgänglig eftersom den är skriven med en mycket svårläst handskrift. Här sammanställde de halländska sockenprästerna mängder av uppgifter om byarna och gårdarna, inte minst vad det gällde landskapets innehåll och värde.

Mantalslängder i Halland

mantalJämfört med andra län är Halland väl försett med mantalsländer, de är så gott som kompletta från mitten av 1600-talet. Vi vill gärna framhålla mantalslängderna som en mycket värdefull källa som till stor del kan ersätta husförhörslängderna som är väldigt fåtaliga i Halland under 1700-talet.

Från ungefär 1750 finns i Hallands mantalslängder ofta antecknat alla familjemedlemmar och tjänstefolket, man kan även ganska ofta hitta flyttningar och avlidna personer.

Hallands Släktforskarförening har tagit fram kolumnförklaringar till Hallands mantalslängder.

Mantalslängder på CD 

 

Förklaring av kolumnindelningen i Hallands mantalslängder

Här finns en renskrift av kolumnindelningen för varje årgång av mantalslängder. Dessa förklaringar står oftast endast i början på mantalslängden och kan vara ganska svårtydda.

 

Landshövdingeberättelser

landshovding

Bönder, herremän, soldater, präster, lotsar, postknektar och förbrytare... Ett myller av människor och händelser i stort och smått passerar revy i denna faktaspäckade volym om vardagslivet i Halland under drygt ett århundrade, från 1705 till 1818. Här kan man läsa det mesta om tillståndet i länet, om strandade fartyg, ryska krigsfångar och indelningen av båtsmän. Här finns förteckningar över kvarnar och krogar, tankar om ekonomi och åkerbruk, rättegångsprotokoll och mycket annat.

 Det är en ny källa för halländsk historieforskning som förs fram i ljuset och det är en guldgruva för oss släktforskare. Det är Kunglig befallningshavares riksdagsrelationer för Halland med bilagor från 1711 till 1818 som har tolkats och renskrivits av Sperling Bengtsson i Särdal, Harplinge och nu har tryckts. Förutom Landshövdingarnas skrivelser finns skrivelser från andra myndigheter och privatpersoner i Halland till Kunglig Majt.

 Landshövdingeberättelserna kom från trycket i maj 1998 och kan varmt rekommenderas för inköp om ni är intresserade av kulturhistoria och utvecklingen av industri, handel och jordbruk i Hallands län. Det finns även förnämliga person- och ortregister till boken. Projektet har drivits av Hallands Museiförening, boken kostar 200 kr och säljs av Hallands länsmuseer.

 ISBN 91-970602-7-5