Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Hjälpmedel

Kulturmiljöbild
Riksantikvarieämbetets databas med kulturmiljöbilder. Materialet utgörs i huvudsak av bilder från Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv med 40 000 bilder.
inlagd 2002-11-14

 

Riksskatteverket med information om Sveriges församlingar genom tiderna.

 

Äldre Sjukdomsnamn

 

Lexikon

Allan Palmgrens omfattande svenskt-engelska släktforskningslexikon samt länkar till flera andra användbara lexikon.