Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Databaser

Demografiska databasen Folkmängd 1810-1990
I denna databas ges möjlighet att studera den lokala befolkningsutvecklingen i Sverige 1810-1990 avseende folkmängden. Denna information har inte funnits sammanställd tidigare. Folkmängdsuppgifterna har insamlats och sammanställts på blanketter, materialet har sedan överlåtits till Demografiska databasen.

Svensk Lokalhistorisk Databas
är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa tillgängliga via Internet.

Demografisk Databas Södra Sverige
Vårt långsiktiga mål är att alla kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland ska registreras för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet.

Tabellverket
Tabellverket på nätet är ett verktyg för att söka i Demografiska databasens tabellverksdatabas och återskapa tabellverksformulär. Sökning görs på geografiskt område, årtal och typ av formulär (Folkmängdsformulär eller Mortalitetsformulär). I Tabellverket finns samtliga svenska församlingar 1749-1859 fritt tillgängliga för sökningar.

Familysearch
Mormonernas hemsida med möjlighet att söka i deras databas med 400 miljoner regisrerade personer.