Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

 

Halland på Internet

 

Södra Hallands Släktforskningsring

Föreningen bildades 1975 av deltagarna i en studiecirkel. I dag är vi över 170 medlemmar, och vårt mål är att tillgodose medlemmarnas släktforskarintressen i södra Halland

 

Svensk Lokalhistorisk Databas
innehåller kommunal- och sockenstämmoprotokoll från samtliga socknar/kommuner i nuvarande Hallands län samt från de som flyttades från Halland på 1970-talet, sammantaget 101 socknar/kommuner. Databasen uppdateras hela tiden med nytt material så fort det är granskat och klart och kommer, när det halländska materialet är klart, att omfatta ca 130 000 protokoll, varav ca 65000 kommunalstämmoprotokoll och ungefär lika många sockenstämmoprotokoll.

 

Hallands kulturhistoriska museum

har som huvuduppgift att dokumentera och handlägga ärenden rörande länets folkkultur med jakt, fiske, jordbruk, lanthushållning, byggnadsskick, textilier, folkkonst samt Varbergs historia.
Länsmuseet Varberg är inrymt i slottsbyggnaderna på Varbergs fästning.

 

Kulturmiljö Halland

Vår uppgift är att skydda och utveckla de kulturhistoriska värden och kvaliteter som finns runt omkring oss ute i kulturlandskapet, städer, samhällen och på landsbygden.

 

Falkenbergs museum
Falkenbergs Museum, ett hus fullt av upplevelser, invigdes 1991. Det är inrättat i ett spannmålsmagasin i korsvirkesteknik vid Söderbron. Den gamla torkrian är ett högrest kännetecken i Gamla stan.

 

Hallands bildningsförbund
Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresse- och branschorganisation i Hallands län.

 

Högskolebiblioteket i Halmstad
där Eric Rasmussons stora boksamling med Hallandslitteratur förvaras.

 

Halmstad-Bolmen Järnvägen
Halmstad-Bolmen Järnväg, HBJ, var en smalspårig järnväg (spårvidd 1067 mm), 65,9 km lång med huvudbana från Halmstad till Bolmens järnvägsstation. Den byggdes som privat järnväg 1889, förstatligades 1947 och lades ner 1966.

 

Antikvariat Genealogica
Ett internetantikvariat med mycket halländsk litteratur som Tommy Näzell står bakom.