Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Hallands gränstrakter

 

Föreningen Bjäre Släktring
Bjäre Släktrings verksamhetsområde är i första hand socknarna i Bjäre härad i nordvästra Skåne.

DIS-Småland
Välkommen till DIS-Småland. Vi är en förening inom DIS, för i huvudsak Småland och Öland.

Skånes Genealogiska Förbund
är ett sammanhållande organ för släktforskare verksamma i Skåne eller som arbetar med skånsk källmaterial.

ScanGen - Skånsk Släktforskning

Kronobergs Genealogiska Förening
med information om innehållet i deras databas.

Jönköpingbygdens Genealogiska Förening

Odensjö
Rolf Carlssons hemsida med diverse information.

Mark Härads Släktforskarförening

Kinds Forskarklubb