Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Läshjälp dansk text - före 1645.

Detta är ett läshjälpsdokument. Med namn ord och siffror för åren mellan 1635 och 1646.

Anders
1635
Anders 1635
Andersen
1635
Andersen 1635
Bendt
1635
Bendt 1635
Biugh
1643
Biugh-2 1643
Biugh
1643
Biugh 1643
Biugg
1646
Biugg 1646-3
Biuggsädh
1646
Biuggsedh 1646
Boell och Husmend
1636
Boell och Husmend 1636
Bundesen
1636
Bundesen 1636
Bönder
1636
Bonder 1635
Börre
1636
Borre 1636
Dens
1641
dens 1641 kopiera
Drenge för heel Lön
1636
Drengefhl
Elftur
1643
Elftur 1643
Egetange
1636
Egetange 1636
Egetange
1635
Egetange 1635
Elis
1636
Elis 1636
Eluff
1635
Eluff 1635
Eluff
1636
Elluff 1636
Erlandsen
1636
Erlandsen 1636
Feste
1635
Feste 1635
Festebönder
1636
Festebonder 1636
Festegaarde
1636
Festegaarde 1636
Fougdegiesterj
1646
Fougdegiesterj 1646-3Fougdegiesterj 1646
Fröslia
1635
Froslia 1635
Fåår medh lådh
1646
faar medh ladh 1646-3faar medh ladh 1646
Giesterjhaffre
1646
Giesterj haffre 1646-3Giesterj haffre 1646
gregersen
1636
gregersen-1 1636
Gregersen
1635
Gregersen 1635
Gåås
1646
Gaas 1646
Haagen
1636
Haagen 1636
Haagen
1635
Haagen 1635
Haffre
1646
Haffre 1646-3Haffre 1646
Hafresädh
1646
Haffresedh 1646-3Haffresedh 1646-1
half
1643
half 1643
Hans
1635
Hans 1635
Herregiesterj
1646
Herregiesterj 1646-3Herregiesterj 1646
Homble
1643
Homble 1643
Homell
1643
Hommel 1643
hoos
1643
hoos 1643
Höödh
1646
Hoodh 1646-3Hoodh 1646
Hönns
1646
Honns 1646-3Honns 1646
Iffuer
1636
Iffuer 1636
Indester
1636
Indester-2 1636
Indester
1636
Indester 1636
Ingick
1641
Ingick 1641
Jens
1635
Jens 1635
Jensen
1636
Jensen-1 1636
Jensen
1636
Jensen-2 1636
Kiöde
1643
Kiode 1643
Knud
1636
Knud 1636
Knud
1635
Knudsen 1635
Knudsen
1635
Knudsen 1635
Lamb medh Ull
1646
Lamb medh Ull 1646-3Lamb medh Ull 1646
Lasson
1635
Lasson 1635
Linsegarn
1646
Linsegarn 1646-3Linsegarn 1646
Löffuerdagen
1641
Loffuerdagen 1641
Malt
1643
Malt 1643
Mandagen
1641
Mandagen 1641 kopiera
medag
1641
medag 1641
Miöhll
1646
Miohll 1646-3Miohll 1646
Morgen
1641
Morgen 1641
Morten
1636
Morten 1636
Nemblig
1643
Nemblig 1643
Nielsen
1635
Nielsen 1635
Nielsen
1635
Nielsen-2 1635
Odde
1635
Odde 1635
Olsenn
1635
Olsenn 1635
Oluff
1635
Oluff 1635
Oxe Kiödt
1643
Oxe Kiodt 1643
Oxer
1643
Oxer 1643
Peder
1635
Peder 1635
Persen
1636
Persen 1636
Poffuel
1636
Poffuell 1636
Pouel
1635
Pouel 1635
Prestegad
1636
Prestegad 1636
Rough
1643
Rough 1643
Rough
1643
Rough-2 1643
Roghsädh
1646
Roghsedh 1646
Schattebönder
1635
Schattebonder 1635
Skattebönder
1635
Skattebonder 1635
Skattebönder
1636
Skattebonder 1636
Skattegaarde
1636
Skattegaarde 1636
Sogen
1635
Sogen 1635
Sommar weedh
1646
Sommar weedh 1646-3Sommar weedh 1646
Staffen
1635
Staffen 1635
Steen
1636
Steen 1636
Suendsen
1636
Suendsen 1636
Thorup
1635
Thorup 1635
thill
1643
thill 1643
Thorsdag
1641
Thorsdag 1641
till
1643
till 1643
Tore
1636
Tore 1636
Torup
1635
Torup 1635
Tönder
1643
Tonder 1643
Tör
1643
Tor 1643
Udgifuen
1643
Udgiffuen 1643
Uggen
(veckan)
1641
Uggen 1641
Welb:
1643
Welb 1643
Wilsherrett
1636
Wilsherrett 1636
Winter weedh
1646
Winter weedh 1646-3Winter weedh 1646
Yr
1636
 Yr 1636 54-5-20
Siffror
2 2
3 3
7 7
18 18
22 22-222
27 27
33 33