Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Läshjälp kyrkoböcker

Detta är ett läshjälpsdokument. Ännu så länge endast med namn och ord från åren mellan 1695 och 1699.

Anders
1695
anders 1695
Anna
1699
Anna-1 1699
Anna
1699
Anna-2 1699

Andersdottr
1705

 

Andersdotter3

Anderss
1720

 

Andersson3
April
1695
April 1695

Arbets-karlens
1750

 

Arbets karlens
Arfwedsson
1710
Arfwedsson3
Arfwid
1698
Arfwid 1698
Barck
1715
Barck3
Bengta
1695
Bengta 1695
Båttzms
1720
Båtzm3
bäck
1720
bäck3
Börge
1715
Börge3
Börta
1699
Berta 1699

Cammarherrens
1740

 

Cammarherrens

Camnärens
1740

Camnär
Canbergs
1740
Canberg
Cathrina
1715
Cathrina3
Christina
1715
Christina3
Clevins
1740
Clevins
Copulerades
1698
Copulerades 1698
Cronobagaren
1740
Cronobagaren
Dato
1695
Dato 1695
dygdälskandhe
1695
dygdelskandhe
Fullman
1710
Fullman3
Een
1715
Een3
Eketanga
1695
Eketanga 1695
Elsa
1715
Elsa3
Fammarp
1695
Fammarp 1695
Fiskarens
1750
fiskaren
Fiskers
1750
Fiskers
Fullman
1530
Fullman3
Gunell
1695
Gunell 1695
Hans
1710
Hans3
Hanskemakare
1705
Hanskemakare3
Hansson
1699
Hansson 1699
Hansson
1705
Hansson3
Helgie
1710
Helgie3
Holmelin
1720
Holmelin3
Hr
1695
Hr 1695
Hr
1695
Hr-2 1695
Ingebor
1699
Ingebor 1699
Ingier
1695
Ingier 1695
Jakop
1699
Jakop 1699
Jon
1699
Jon 1699
Jungfru
1695
Jungfrun 1695
Jöns
1695
Jons 1695
Kannestöpare
1705
Kannestöpare3
Karin
1695
Karin 1695
Kielmans
1750
Kielmans
Kierstin
1695
Kierstin
Knäfell
1695
Knefell 1695
lars
1695
lars-1 1695
Lars
1695
Lars-2 1695
Lars
1710
Lars3
liustes
1695
liustes 1695
Looklo
1705
Looklo3
Maiera
1740
Maiera3
Margareta
1695
Margareta 1695
Mauritz
1695
Mauritz
Mellby
1695
Mellby 1695
Nehrin
1715
Nehrin
Niels
1695
Niels 1695
Niels
1699
Niels-2 1699
Nielsdotter
1720
Nielsdotter3
Niels dotter
1750
Niels dotter
Novemb
1695
Novemb 1695
och
1695
och 1695
Olsdotter
1695
Olsdotter 1695
Olufsson
1720
Olufsson3
Paul
1720
Paul3
Pernilla
1698
Pernilla 1698
Peruquemakarens
1720
Peruquemakaren3
Pijgan
1695
Pijgan 1695
Påttemakare
1705
Pottemakare3
Pär
1695
Per 1695
Pärss
1695
Perss 1695
Qwartermästaren
1740
Qwartermästaren
Qvidings
1720
Qviding3
Qwiberg
1750
Qwiberg
Rams
1750
Rams
Reinholt
1720
Reinholt3
Rådm
1710
Rådm3
Rådm
(hr Rådm Carl)
1705
Rådman3
sammastädes
1699
sammastedes 1699
sampt
1695
sampt 1695
Steen
1720
Steen3
Swenss
1695
Swenss 1695

Thorssons
1705

 

Thorsson3

Tinckel
1720

Tinkel3

Tornwäcktarens
1740

Tornwächtaren

Trina
1710

 

Trina3
Trolofwades
1695
Trolofwades 1695
Trotzig
1705
Trotzig3
Tysk
1705
Tysk3
Ulrica
1740
Ulrica
Uphängt
1740
Uphängt
Uthus
1740
Uthus
Widh
1695
Widh 1695
Wigdes
1695
Wigdes 1695
Wächtars
1715
Wächtars3

Wächtars
1705

 

Wäcktare3

Kexler
1740

Kexler
Zijssa
1695
Zijssa 1695
Zilla
1740
Zilla
Åkarens
1720
Åkarens3
änkan
1695
enkan 1695
Öfraby
1695
ofraby 1695